NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE MODELE
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

Regulamin reklamacji i zwrotów

 1. Towary sprzedawane przez producenta obuwia Esco Sp. z o.o. oraz za pośrednictwem strony internetowej www.escott.eu są objęte gwarancją producenta – jej treść oraz sposób realizacji został określony poniżej.
 2. Na obuwie jest udzielona 24 miesięczna gwarancja w przypadku sprzedaży liczona od momentu jego wydania.
 3. Okres gwarancji nie jest tożsamy z okresem trwałości obuwia, który jest zależny od stosowania ww. zaleceń dotyczących konserwacji oraz użytkowania. Nieprzestrzeganie przedmiotowych zaleceń powoduje utratę uprawnień wynikających z gwarancji.
 4. Gwarancja obejmuje wady ukryte obuwia.
 5. Szybsze zużywanie się obuwia może być spowodowane zbytnią intensywnością użytkowania, nie przestrzeganiem zasad użytkowania (przeznaczenia obuwia) oraz przez brak prawidłowej konserwacji.
 6. Do reklamacji jest przyjmowane obuwie czyste, suche i nie zużyte.
 7. Reklamacje przedsprzedażne są uwzględniane tylko w przypadku obuwia nieużywanego, czystego nieposiadającego żadnych śladów użytkowania.
 8. Reklamacje obuwia zużytego, brudnego, zniszczonego, posiadającego uszkodzenia mechaniczne nie są rozpatrywane.
 9. Reklamację należy składać w Salonie firmowym Sprzedawcy, salonie sprzedaży lub za pośrednictwem strony internetowej sklep.escott.eu (zakładka: zwroty i reklamacje).
 10. Należy przedstawić dowód zakupu towaru (np. paragon lub faktura), reklamowane obuwie oraz formularz reklamacyjny dotyczący gwarancji dostępny na stronie internetowej. Informacja o rozpatrzeniu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przekazana w terminie czternastu dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 11. Informacja o rozparzeniu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przekazana Reklamującemu poprzez dostarczenie mu wiadomości w formie listu, sms lub e-mail.
 12. Reklamujący ma prawo żądać naprawy towaru, jego wymiany na nowy lub zwrotu gotówki.
 13. Gwarant po stwierdzeniu zasadności reklamacji naprawi towar, wymieni go na nowy lub zwróci gotówkę.
 14. Gwarantem jest Esco Sp. z o.o., ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa, NIP: 563-20-55-268, REGON 110596542. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 15. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Złego dopasowania rozmiaru obuwia do stopy użytkownika;
  2. Komfortu i wygody obuwia;
  3. Ponadto nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne (np. zamków, sprzączek, podeszew), obicia, otarcia, przetarcia szwów, uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy lub jego użytkowanie niezgodne z jego przeznaczeniem, wady jawne widoczne w chwili zakupu, zabrudzenia, plamy, zacieki, obuwie brudne, zużyte, zaniedbane, mokre, niekonserwowane, płytkie szczeliny na krawędzi klejenia spodów oraz nieprawidłowa konserwacja. Nie podlegają również reklamacji uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia (np. spodów, wyściółek, zapiętek itp.);
  4. Degradacja materiałów w skutek działania substancji czyszczących /środków dezynfekujących/ nieodpowiednich do czyszczenia obuwia;
  5. Przemakania obuwia ze skór naturalnych – szlachetnych;
  6. Przemakania podeszew skórzanych użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem;
  7. Różnic w kolorze i fakturze skóry;
  8. Załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania a wynikające z naturalnych właściwości skóry i materiałów skóropodobnych;
  9. Obuwie z wadami jawnymi, widocznymi już w momencie sprzedaży;
  10. Nieznacznych odbarwień wnętrza buta ze skór naturalnych pod wpływem potu bądź przemoczenia, a określone wg tzw. „pięciostopniowej skali szarej”;
  11. Uszkodzenia wynikające z niedostatecznej konserwacji i nadmiernego zużycia obuwia;
  12. Odbarwienia obuwia lub jego pół pary wystawionego w formie reklamy na półce lub witrynie sklepowej, a narażonego na działanie mocnego światła sztucznego lub słonecznego;
 1. W przypadku zakupu towaru w sklepie internetowym konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu dostępny na stronie internetowej sklep.escott.eu (na dole tej strony) i odesłać go wraz z zakupionym towarem na adres: ESCO Sp. z o.o., ul. Wojsławicka 7, 22-100 Chełm z dopiskiem „zwrot”. Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami należy dołączyć także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.
 2. Za towar zakupiony w sklepie internetowym, a następnie zwrócony z zachowaniem odpowiedniego terminu do zwrotu, producent obuwia ESCO Sp. z o.o. zwraca kupującemu równowartość zakupionego towaru oraz koszt pierwszej wysyłki towaru do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie sklepu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi konsument.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 • Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do rękojmi za wady.

 

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu / reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:

ESCO SP. Z O.O.
ul.Wojsławicka 7
22-100 Chełm
(z dopiskiem: reklamacja)

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

ESCO SP. Z O.O.
ul.Wojsławicka 7
22-100 Chełm
(z dopiskiem: zwrot)

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

  Formularz reklamacji towaru pobierz

  Formularz zwrotu towaru pobierz


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl